dnes je 15.7.2024

Input:

58/2018 Sb., Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin

č. 58/2018 Sb., Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin
VYHLÁŠKA
ze dne 29. března 2018
o doplňcích stravy a složení potravin
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a) a t) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb. a zákona č. 139/2014 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) upravuje
a)  požadavky na složení doplňků stravy, jejich označování a způsob použití doplňků stravy,
b)  požadavky na složení potravin.
§ 2
Požadavky na složení doplňků stravy
(1)  Vitaminy a minerální látky a jejich formy, které lze použít pro výrobu doplňků stravy, jsou stanoveny v přílohách č. I a II směrnice 2002/46/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy, ve znění přímo použitelných předpisů Evropské unie3) .
(2)  Některé další látky, které lze použít pro výrobu doplňků stravy, a podmínky, za kterých je lze použít, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Označování doplňků stravy
(1)  Kromě požadavků na označování balených potravin stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie4) upravujícím označování potravin a požadavků upravených v zákoně se na obalu pro spotřebitele uvede:
a)  v názvu potraviny slova „doplněk stravy”,
b)  název vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek charakterizujících výrobek,
c)  číselný údaj o množství vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s výživovým nebo fyziologickým účinkem vztažený na doporučenou denní dávku, přičemž u vitaminů a minerálních látek se použijí jednotky uvedené v příloze č. I směrnice 2002/46/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy, ve znění přímo použitelného předpisu Evropské unie5) ,
d)  údaje o obsahu vitaminů a minerálních látek i v procentech referenční hodnoty příjmu uvedené v příloze č. XIII přímo použitelného předpisu Evropské unie5) , přičemž tento údaj lze uvést i v grafické podobě,
e)  doporučené denní dávkování,
f)  varování před překročením doporučeného denního dávkování,
g)  upozornění, aby byly výrobky uloženy mimo dosah dětí,
h)  upozornění, že doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy,
i)  upozornění „Nevhodné pro těhotné ženy” u doplňků stravy obsahujících více než 800 µg (RE) vitaminu A v denní dávce,
j)  upozornění „Může snižovat srážlivost krve” u doplňků stravy obsahujících rostlinu Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný),
k)  upozornění na nutnost přerušení konzumace a vyhledání lékaře při jakémkoliv podezření na jaterní onemocnění u doplňků stravy obsahujících rostlinu Cimicifuga racemosa (ploštičník hroznovitý) nebo její extrakty a
l)  upozornění na nevhodnost pro děti, mládež, těhotné a kojící ženy, dále pro osoby užívající hypolipidemika a osoby s onemocněním ledvin, jater a se svalovými poruchami u doplňků stravy s obsahem monakolinu K.
(2)  Údaje podle odstavce 1 písm. c) se uvádějí průměrnými hodnotami zjištěnými na základě kvantitativní analýzy doplňku
Nahrávám...
Nahrávám...