dnes je 15.7.2024

Input:

76/2003 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění účinném k 24.6.2015

č. 76/2003 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění účinném k 24.6.2015
VYHLÁŠKA
ze dne 6. března 2003,
kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
43/2005 Sb.
(k 1.2.2005)
mění pozn. pod čarou 1), vkládá § 6a, v § 11 písm. a) a § 19 písm. a) nahrazuje slova, v příl. č. 7 tab. 2 ruší slova
148/2015 Sb.
(k 24.6.2015)
mění § 7, § 8, § 9, § 10 a přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb., (dále jen „zákon”) a v souladu s právem Evropských společenství,1) pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony:
ODDÍL 1
PŘÍRODNÍ SLADIDLA
§ 1
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  přírodními sladidly - ve vodě rozpustné sladce chutnající látky na bázi přírodních sacharidů, stanovené touto vyhláškou,
b)  cukrem - vyčištěná krystalizovaná sacharóza upravená zejména do krystalů, moučky, kostek, homolí, popřípadě doplněná přídatnými látkami, látkami určenými k aromatizaci nebo kořením,
c)  tekutým cukrem - vodný roztok sacharózy,
d)  tekutými výrobky z cukru - výrobky na bázi vodných roztoků sacharózy splňující požadavky uvedené v příloze č. 2 bodě 2,
e)  tekutým invertním cukrem - vodný roztok sacharózy částečně invertované hydrolýzou, v němž nepřevažuje podíl invertního cukru a splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 2,
f)  sirupem z invertního cukru - vodný roztok sacharózy (s možnou krystalizací), která byla částečně invertována hydrolýzou, přičemž obsah invertovaného cukru musí být vyšší než 50 % hmotnostních sušiny a splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 2,
g)  glukózovým sirupem - vyčištěný koncentrovaný vodný roztok cukrů vhodných k výživě člověka, získaných ze škrobu nebo inulinu, nebo jejich kombinací a splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 5,
h)  sušeným glukózovým sirupem - částečně vysušený glukózový sirup s nejméně 93 % hmotnostních sušiny a splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 6,
i)  dextrózou (dextróza monohydrát nebo dextróza bezvodá) - vyčištěná krystalizovaná D-glukóza s jednou molekulou krystalové vody (monohydrát) nebo bezvodá a splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 3,
j)  fruktózou - vyčištěná krystalizovaná D-fruktóza, splňující požadavky stanovené v příloze č. 2 bodě 4.
§ 2
Členění na druhy, skupiny a podskupiny
V příloze č. 1 je uvedeno členění přírodních sladidel na druhy, skupiny a podskupiny.
§ 3
Označování
(1)  Kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu2) se označí
a)  přírodní sladidla skupinou a podskupinou, s výjimkou tekutých výrobků z cukru,
b)  tekuté výrobky z cukru podskupinou, obsahem sušiny a invertního cukru v sušině.
(2)  Název tekutý cukr a tekutý invertní cukr lze doplnit označením „bílý”, pokud jsou splněny fyzikální a chemické požadavky uvedené v příloze č. 2.
(3)  U balených výrobků s hmotností nižší než
Nahrávám...
Nahrávám...