dnes je 17.7.2024

Input:

94/2010 Sb., Vyhláška o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů, ve znění účinném k 1.10.2012

č. 94/2010 Sb., Vyhláška o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů, ve znění účinném k 1.10.2012
VYHLÁŠKA
ze dne 30. března 2010
o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
291/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 1 a § 2
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., k provedení § 41 odst. 5 písm. a) zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) veterinární a hygienické požadavky na
a)  barevné označování obalů, nádob a vozidel využívaných ke shromažďování (sběru) a přepravě různých kategorií vedlejších produktů živočišného původu2) (dále jen „vedlejší živočišné produkty”), jakož i zpracovaných produktů3) ,
b)  přepravu hnoje,
c)  zpracování některých vedlejších živočišných produktů.
§ 2
Barevné označování obalů, nádob a vozidel využívaných ke shromažďování (sběru) a přepravě vedlejších živočišných produktů
(1)  Obaly, nádoby nebo vozidla, určená ke shromažďování (sběru) nebo k přepravě materiálů
a)  kategorie 1, se označují černou barvou,
b)  kategorie 2, s výjimkou hnoje a obsahu trávicího traktu, se označují žlutou barvou,
c)  kategorie 3, se označují zelenou barvou s vysokým obsahem modré, aby bylo zajištěno zřetelné odlišení od ostatních barev.
(2)  Barevné označení musí být zřetelné a po dobu shromažďování (sběru) a přepravy nesmazatelné. Umísťuje se na povrchu nebo části povrchu obalu, nádoby nebo vozidla, popřípadě na etiketě či symbolu k nim připojené.
§ 3
Přeprava hnoje
Hnůj4) , který je přepravován na území České republiky v rámci hospodářství nebo mezi hospodářstvím a místem určení, v němž má být využit, nemusí být provázen obchodním dokladem ani veterinárním osvědčením5) a
Nahrávám...
Nahrávám...