Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Jak se připravit na evidenci tržeb

15.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak se připravit na evidenci tržeb

Ing. Martin Šabo

Na jaké otázky si musí podnikatel odpovědět, než začne evidovat?

1. Jsem povinen evidovat?

 • ANO, pokud:

  • - Vám plynou tržby z podnikatelské činnosti, a zároveň
  • - jsou Vaše tržby hrazeny v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem, a současně
  • - nepodléháte žádné ze zákonných výjimek.
 • Pokud máte pochybnosti, zda je Vaše tržba evidovanou tržbou, konzultujte prostřednictvím kontaktního místa nebo kontaktního formuláře s Finanční správou.

 • Pokud i přes výše uvedené konzultace máte pochybnosti nebo potřebujete závazný právní názor, obraťte se na správce daně prostřednictvím institutu závazného posouzení.

 • Žádost o závazné posouzení je možné podávat od 1. září 2016.

O podmínkách vzniku evidenční povinnosti více viz Subjekt a předmět evidence tržeb.

O závazném posouzení více viz Závazné posouzení.

2. Odkdy budu evidovat?

 • Náběh systému evidence tržeb je rozdělen do 4 fází podle toho, o jaký podnikatelský sektor se jedná.

 • Pro zařazení do fáze zařaďte svou činnost do příslušné kategorie podle klasifikace NACE.

  • - 1. fáze – ubytovací a stravovací služby – 1. prosince 2016
  • - 2. fáze – maloobchod, velkoobchod – 1. března 2017
  • - 3. fáze*) – všichni kromě podnikatelů v 1., 2. nebo 4. fázi – 1. března 2018
  • 4. fáze – někteří podnikatelé ve výrobě a řemeslech – 1. června 2018Pokud chcete, můžete začít evidovat už v dřívější fázi, než Vám zákon ukládá, nejdříve však 1. prosince 2016.

*) V této fázi budou evidovat rovněž podnikatelé, kterým plynou tržby z činností v rámci NACE 56, které nejsou stravovacími službami, ale dodáním zboží.

O rozdělení do jednotlivých fází a klasifikace NACE více Fáze zavádění evidence tržeb.

3. V jakém režimu budu evidovat? Budu tržby evidovat běžným způsobem online nebo ve zjednodušeném režimu, ve kterém se data odesílají do 5 dní od uskutečnění transakce?

 • Obecně platí, že všichni evidují v běžném režimu.

 • Vedle běžného režimu zákon upravuje ještě režim zjednodušený. Ve zjednodušeném režimu mohou evidovat ti podnikatelé, pro které takovou možnost stanoví zákon, popř. nařízení.

 • Zákon dále umožňuje evidovat ve zjednodušeném režimu na základě individuální žádosti podnikatele o povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu. Zjednodušený režim na základě žádosti lze povolit jen tehdy, jestliže z objektivních důvodů není možné evidovat běžným způsobem a trvání na online evidenci tržeb by znemožnilo nebo zásadně ztížilo podnikatelskou činnost.

 • O povolení k evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu lze žádat od 1. září 2016 a správce daně má ze zákona 15 dní na rozhodnutí o žádosti.

O jednotlivých režimech evidence tržeb více viz Režimy evidence tržeb, výpadek spojení, storna.

O žádosti pro povolení evidovat tržby ve zjednodušeném

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: