dnes je 17.7.2024

Input:

Konkrétní kroky obchodníka PENNY směrem k udržitelnosti

10.8.2023, , Zdroj: PotravinyInfo (www.potravinyinfo.cz), Délka videa: 00:29:30

PENNY má svou koncepci udržitelnosti rozdělenou do třech pilířů, které zahrnují udržitelné výrobky, životní prostředí a sociální angažovanost. V rámci každého z pilířů se PENNY věnuje celé řadě aktivit, jako například snižování pesticidů u ovoce a zeleniny, péče o životní podmínky zvířat, instalace fotovoltaických a úsporných technologií na prodejnách, výsadba stromů, nebo podpora neziskových organizací jako jsou Potravinové banky. Jedny z hlavních priorit PENNY v oblasti udržitelnosti je snižování potravinového odpadu a podpora biodiverzity se zaměřením na podporu včel a dalších opylovačů.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jaroslav Koláček

Ing. Jaroslav Koláček

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, Fakultu potravinářské a biochemické technologie.V Penny působí od roku 2012. Od roku 2014 vede na oddělení kvality sekci koordinace standardů v prodejnách včetně zajištění standardů ISO 22 000 a IFS Logistics. V rámci koordinace udržitelnosti se zaměřuje na projekty především v oblasti food waste a animal welfare. Dříve působil na VŠCHT, kde se podílel na výzkumu biodegradabilních materiálů.

Nahrávám...
Nahrávám...