dnes je 18.5.2024

Input:

Požadavky halal a certifikace halal

9.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2
Požadavky halal a certifikace halal

Ing. Petra Šotolová

Halal je v arabštině označení pro předměty denní potřeby, které jsou zákonné, povolené pro věřícího muslima. Toto označení je vžité především u potravin, nicméně i jiné produkty denního užití, např. produkty farmaceutického nebo kosmetického průmyslu, mohou být označeny jako halal. Ve Velké Británii pak můžeme nalézt i speciální dětskou a kojeneckou stravu s označením halal. Opakem jsou potom produkty označené jako haram, tj. takové, jež jsou nezákonné, zakázané.

Toto rozdělení potravin, ale i dalších předmětů denního užití, vychází z koránu, kde je explicitně pro každého muslima zakázáno požívat maso zvířat zemřelých tzv. přirozeně, tj. zvířat pošlých, dále pak konzumovat krev, maso prasat a maso zvířat oddaných jinému bohu než Alláhovi, s výjimkou krajní nouze. Jednotlivé výklady se potom mohou lišit v závislosti na konkrétním směru islámu a mění se i s dobou. Za všechny jmenujme např. otázku alkoholu, která nebyla vždy tak jednoznačná a v průběhu staletí doznala změn. V prvních verzích koránu se mluvilo o tom, že muslim se nesmí účastnit modlení pod vlivem toxických látek, tj. i alkoholu, v pozdějších verzích je již patrná snaha zamezit konzumaci alkoholu úplně (alkohol obsahuje více ďábelského než dobrého).

Na světě žije v současné době přibližně 1,2 miliardy muslimů, z toho asi 60 milionů v Evropě. Právě vzhledem k migraci obyvatel, vzhledem ke skutečnosti, že muslimové nežijí pouze v tradičně muslimských zemích, kde jsou požadavky halal uplatňovány automaticky a paušálně, vznikla potřeba nezávislého posouzení shody s těmito požadavky tak, aby byli tito spotřebitelé plně informováni o vlastnostech výrobku, které jsou pro ně důležité. Posouzení shody s těmito požadavky provádějí tzv. islámské certifikační orgány, jež udělují tzv. certifikát halal. Celosvětově existuje v současnosti cca 122 certifikačních orgánů, tvořených vládními nebo nevládními organizacemi, místními mešitami a islámskými společnostmi, které se ale do jisté míry liší svými výklady pravidel. Mezi nepřísnější organizace patří zřejmě ty malajské.

International Halal Integrity Allliance (IHI)

Z důvodů potřeby vzniku uznávaného referenčního centra pro otázky halal byla na základě výsledků 1. světového halal fóra založena v dubnu roku 2007 mezinárodní nezisková organizace "International Halal Integrity Alliance" (tzv. IHI Alliance) s cílem mimo jiné zpracovat jednotné normy pro certifikaci těchto produktů, tzv. IHI – Halal Standard . Vzhledem k lišícím se výkladům halal pravidel napříč muslimskou komunitou má být tato organizace garantem jednotného přístupu a uplatňování těchto pravidel. Cíle této organizace jsou mimo jiné návrh a prosazování pravidel správné praxe pro halal výrobky, přijetí a porozumění filozofie halal produktů a služeb muslimskou i nemuslimskou veřejností a zajištění lepší přístupnosti halal výrobků především v nemuslimských zemích. Tato organizace zároveň udílí akreditaci certifikačním orgánům pro certifikaci podle ICCI-IHI Alliance Halal Standard a také poskytuje různá školení.

Aktuálně jsou nabízena školení vedoucích auditorů Halal, organizovaná jako třídenní školení zakončená testem, která zahrnují např. požadavky Halal, požadavky systému řízení jakosti, požadavky environmentálního managementu, Halal kritické kontrolní body a systém certifikace Halal. Cílem školení je zvýšení kvalifikace auditorů a kvality a standardnosti certifikačního procesu. Dalším typem školení je desetidenní "Halal in the Box", které je zaměřeno zejména na certifikační orgány. Hlavním cílem je profesionalizace, stanovení a dodržování etických kodexů a standardních postupů. Cílem tohoto školení je také napomoci zřízení certifikační společnosti ve všech státech, ať už muslimských nebo nemuslimských.

Při vývoji mezinárodního Halal standardu spolupracovali velcí světoví producenti společně s jednotlivými vládami i nevládními organizacemi z celého světa, od Evropy přes Střední východ a Afriku až po Asii a Pacifik. Práce na těchto standardech byly v květnu 2009 schváleny i Islámskou komorou obchodu a průmyslu (ICCI) se sídlem v Káhiře. Standard je rozdělen na 10 jednotlivých modulů tak, aby pokrýval všechny sféry zájmu. Na 5. světovém halal fóru, které se konalo v Kuala Lumpuru v roce 2010, byly slavnostně představeny první moduly Mezinárodního ICCI-IHI Halal Standardu, a to: Animal Welfare, Slaughter & Processing, Food Service a Logistic. Zároveň byly pro veřejnou rozpravu uvolněny další standardy: Animal Feed & Inputs, Laboratory Testing & Analysis, Cosmetics & Personal Care a Food Processing. V současné době jsou ve fázi zpracovávání ještě standardy Muslim Friendly Hospitality Services, Finance a Pharmaceuticals.

V lednu 2015 byl vydán standard Muslim Friendly Hospitality Services, na jeho vzniku se významnou měrou podílel International Institute of Halal Research and Training patřící pod International Islamic University Malaysia.

Tyto standardy byly vytvořeny ve shodě s požadavky mezinárodní organizace ISO a odkazují se na relevantní normy pod přímou správou Comittee on

Nahrávám...
Nahrávám...