dnes je 18.5.2024

Input:

LCA balených potravin

10.4.2024, , Zdroj: PotravinyInfo (www.potravinyinfo.cz), Délka videa: 00:40:04

Pro posuzování environmentálních dopadů produktů v rozsahu jejich životního cyklu, tedy od získání surovin na jejich výrobu, přes vlastní výrobu produktu i jeho obalu, až po konečnou spotřebu a nakládání se zbytky výrobku a obaly jako s odpadem, je metoda LCA – Life Cycle Assessment. Jedná se o nejvýznamnější analyticko-informační nástroje, s jehož pomocí lze posoudit dopady vybraného produktu, resp. produktového systému na životní prostředí. Žádný jiný nástroj neposkytuje tak ucelený pohled na posuzovaný produkt, jak právě LCA.

Kapitoly videa

  • Vlivu obalu na produkt od jeho zabalení až po spotřebu
  • Posuzování dopadu produktu na ŽP metodou LCA
  • Zkušenosti z praxe

Lektor

Ing. Marie Tichá

Ing. Marie Tichá

Zabývá se posuzováním dopadů životního cyklu (LCA). První zkušenosti s touto metodou získala v roce 1993 na Univerzitě v Severní Karolíně a Research Triangle, USA. Zpracovala desítky studií LCA, včetně metodických příruček pro MŽP, MŠMT a soukromý sektor. K jejím odbornostem patří rovněž EPD (environmentální prohlášení o produktu) a posuzování eko-efektivity podle normy ISO 14045. Spolupracuje s řadou univerzit (ČVUT, ČZU, UJEP) při řešení výzkumných úkolů se zaměřením na LCA. Zastupuje ÚNMZ při mezinárodních jednáních ISO/TC 207/SC 5 (LCA). Vyučuje LCA na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Nahrávám...
Nahrávám...