dnes je 27.5.2024

Input:

Stanovení znaků a hodnot kritických mezí pro každý kritický bod

1.4.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.6.7
Stanovení znaků a hodnot kritických mezí pro každý kritický bod

Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc.

Znaky pro kritické body

V každém kritickém bodě musí být stanoveny znaky, podle kterých je možné hodnotit, zda je sledovaný kritický bod ve zvládnutém stavu, tj. zda proces probíhá správným způsobem bez možnosti vzniku nebezpečí ohrožení zdravotní nezávadnosti produktu a následně zdraví spotřebitele. Pro stanovené znaky určete kritické meze, tj. hodnoty, které tvoří hranici mezi přípustným a nepřípustným stavem v kritickém bodě. Znaky a kritické meze musí být podrobně určeny pro každý kritický bod. V případě potřeby může být určen i více než jeden znak pro každé nebezpečí. Při určení znaků a kritických mezí vycházejte z podkladů použitých při analýze nebezpečí.

Příklady znaků (veličin) v kritickým bodech:

Znaky mohou být veličiny, např. teplota, doba, inaktivační účinek (teplota a doba záhřevu), vlhkost (obsah vody, relativní vlhkost vzduchu), aktivita vody (a w ), pH, obsah využitelného chlóru, koncentrace dezinfekčních látek, vodivost roztoku (prací lázně), hodnota odpovídající počtu mikroorganismů (RLU, hodnota nefelometrického zákalu apod.) nebo výsledky senzorických zkoušek (vzhled, konzistence, vůně, chuť). Vedle číselné hodnoty meze (u veličin) může být sledovaný parametr charakterizován slovně, např. jako vyhovující – nevyhovující nebo pozitivní – negativní (např. výsledek vizuální kontroly přítomnosti kamenů v surovině apod.).

Sledované znaky musí být rychle sledovatelné, aby umožnily průběžnou kontrolu, aby šlo dostat informaci o překročení kritických mezí tak, aby bylo možné přijmout nápravná opatření, která mají preventivní charakter. Znaky musí odpovídat ovládanému nebezpečí. Pokud jsou stanoveny znaky hodnocené smyslově, musí být přesně definovány meze tak, aby

Nahrávám...
Nahrávám...